cv
BODIL FURU
 
contacthomeworktext
08052006, splitscreen
Fire av Kolbotn Konsertorkesters medlemmer ble fotfulgt av en fotograf, fra de stod opp om morgenen til de endte på orkesterprøve i Kolbotn Kulturhus mandag 5. Mai 2006.
Denne dagen,  fire menneskers liv ble rediget sammen til 10 minutter og ble vist som en splitscreen projeksjon på lerret. Foran sitter de fire musikeren og spiller en kvartett. De spiller Marsj nr 4 i fra orkesterets notearkiv.
 
Understemmer
2006
6 installations for wind orchestra. Video, sound, photo and performance.
Performed in Kolbotn Concert Hall, Kolbotn, Norway.
Commissioned work by Kolbotn Wind Orchestra. Made in collaboration with composer Lars Petter Hagen.